kunstskolenSvendborg Kunstskole startede på privat basis i september 1986 i lokaler på adressen Møllergade 5 over gården, idet der havde vist sig interesse og behov for et kreativt lærested i Svendborg. Skolen flyttede efterfølgende til Vestergade 24.

Økonomien blev baseret på elevernes egen betaling for opholdet, idet Svendborg Kommune, på trods af megen velvillighed, ikke fandt sig i stand til at yde økonomisk støtte til projektet. I starten var aktiviteterne begrænset til tegning og maleri.

Efter et par meget aktive år, opnåede kunstskolen et fast tilskud pr. undervisningstime hos Svendborg Kommune, og lokaleforholdene blev udvidet med en ekstra etage. Igen i 1989 kom der en ny etage til, og stoftryk og stofmaleri blev nye områder.

Svendborg Kunstskole, der blev drevet af ”Foreningen Svendborg Kunstskole”, afholdt sin første egentlige generalforsamling i 1990. En målsætning for skolens virksomhed var at udbrede kendskabet til billedkunst i bred forstand gennem kursusaktivitet, formidlet primært af udøvende kunstnere til gavn for både individer og lokalsamfund. Foreningen var dannet ud fra ønsket om, at deltagere, lærere og andre interesserede gennem deres engagement og interesse i skolens arbejde, kunne udvikle skolen som et aktivt og inspirerende miljø.

Skolens pædagogiske mål lød nu: At give alle mulighed for at arbejde med billedmæssige udtryksformer. At træne evnen til at se og opleve virkeligheden. Gennem arbejdsprocesserne at skabe erkendelse af skulpturen/billedets indre sammenhæng og nødvendighed, således, at værket bliver ”en souvenir” fra oplevelsen af at ”have været” eller have været på rejse.

I 1991 havde skolen ud over dag- og aftenhold også weekendkurser. Aldersspredningen blandt kursisterne var meget spredt og omhandlede personer fra 18 til 75 år.

I 1991 søgte kunstskolen ligeledes Fyns Amts undervisning og kulturforvaltning om tilskud til etablering af et ”primitivt” bronzestøberi for professionelle og amatørbilledhuggere.

kunstskolen2Kurserne der fortsat var åbne for alle, indeholdt nu f. eks. på dagholdene fag som grundskole, tegning, maleri, textiltryk og skulptur. Eftermiddagsholdene var hovedsagelig tiltænkt ungdommen og havde fag som teaterdukkeværksted og akvarel. På aftenhold var temaerne f. eks. Croquis (tegning med få streger), model, akvarel og tegning. I weekenderne var der specialkurser for børn og voksne, og endelig havde skolen et tilbud om korte kurser.

Skolen følte i 2000 anledning til at gå i pressen med oplysning om, at det var en myte, at Svendborg Kunstskole kun uddanner kunstmalere. Skolen gav udtryk for, at den er en slags ”dannelsesproces”, der kan føre folk derfra til liv som lærere, revisorer, sygeplejersker og andre fagområder. På samme tid oplystes det, at skolens aldersspredning nu var mellem 18 og 53 år. Skolen arrangerede også en årlig udstillingsweekend, hvor eleverne fik lejlighed til at udstille deres værker. I 2000 havde skolen ca 35 elever alene på daghøjskolen.

På trods af et par tidligere varsler om Svendborg Kunstskoles lukning, holdt skolen sin egen eksistens i 17 år, men måtte i april 2006 opgive og erklære sig konkurs på grund af et driftsmæssigt underskud på ca kr. 300.000.

Til alles glæde overtog AOF efterfølgende Svendborg Kunstskoles lokaler og etablerede i september 2006 Sydfyns Kunstskole, AOF med en forsikring om, at man ville fortsætte driften i den tidligere skoles ”kvalitetsmæssige malerspor.”

Gå til toppen