gym_forsideUddannelsen af delingsførere, gymnastikledere, begyndte på landets højskoler o. 1900. I 1914 overtog Niels Bukh og svogeren Lars Bækhøj Ollerup Højskole, og NB begyndte sin delingsførerskole i bygningen ”Borgen”.

Den første vinter havde han 12 mandlige elever. Elevtallet steg år efter år, og der kom også kvindelige elever til. NB så, at der var grundlag for at bygge en gymnastikhøjskole, denne anlagde han på den anden side af hækken til folkehøjskolen og i 1920 kunne den åbne. Her fik alle eleverne en delingsføreruddannelse, som et led i højskoleopholdet. Fra starten var der 90 elever, men skolen måtte udvide flere gange og nåede op omkring 300 elever.

borgenmoerk

Efter stigende krav fra elever, miljø- og brandmyndigheder ligger det passende antal i dag på ca.150-200 elever. Skolen har dog i enkelte år mulighed for at huse flere elever.

Skolen blev hurtigt et kraftcenter indenfor legemskultur, især gymnastik og anden idræt. I 1923 blev der anlagt et nyt stadion og landets første svømmehal blev indviet i 1926, senere fulgte også et udendørs bassin. I 1933 blev en af Europas største idrætshaller taget i brug. I 1935 blev der anlagt endnu et nyt stadion ”Volden” til det kommende landsstævne, og i 1939 blev en ny spisesal og gymnastiksal ”OD-hallen” taget i anvendelse. Desuden købtes i denne første periode en grund ved Svendborgsund , ”Strandgården”, der både kunne bruges til overnatning og kystsvømning . I nærheden af skolen på den anden side af landevejen opførtes et højskolehjem og en avlsgård ”Sandkrogen” . De sidste tre omtalte dele er dog siden afhændet til fordel for andre bygninger.

Under 2 V.K. blev skolen beslaglagt af tyskerne og man flyttede for en kort periode til ”Ladelund Landbrugsskole”. Senere købte NB godset ”Løgismose” ved Assens, så man kunne fortsætte skolearbejdet. Først i 1947 vendte man hjem til Ollerup igen.

Efter N. Bukh-perioden 1920-1950 fulgte følgende forstandere:

1950-1976 Arne Mortensen.   1950-1966 sammen med Jørgen Broegaard.

1976-1998 Gunnar B. Hansen.

1998 -     Uffe Strandby.

arne_mortensenforstandersommerkursus

Disse forstandere har alle efter tidernes ”gunst”, dvs. muligheder og krav, til stadighed vedligeholdt, forbedret og udbygget skolen med nye værelsesfløje og idrætsfaciliteter f.eks. som spring- og motoriksale. Parkanlægget er også udnyttet til nyere idrætter.

Senest er der ud mod landevejen bygget nyt køkken, motionsrum og konferencesal. Alt med store glaspartier.

Denne enorme bygningsmasse betyder store vedligeholdelsesudgifter og kræver, at skolen skal udnyttes så meget som muligt. Desuden har meget kun ladet sig gøre ved tidligere elevers- og f.eks. Real Danmarks offervilje.

Særpræg ved skolen:

”Bisser”.
Efter hvert forårsholds afslutning fortsætter ca. 30 elever som ”Bisser” i o. tre uger. De arbejder dagligt o. fem timer med skolens vedligeholdelse og får resten af dagen gymnastiktræning. En tradition som NB grundlagde og der alle dage har været stor interesse for.

arbejdsbilledeLuciaBisse1

Opvisningshold.
Skolen har to opvisningshold af tidligere elever, eliteholdene, som i nogle weekends året rundt kommer på skolen og fællestræner. Ved skolens sædvanlige store arrangementer laver disse hold opvisninger, ligesom de i ind- og udland tager på opvisningsturneer.
I de senere år er der dannet et spring-rytmehold, som deltager i konkurrencer rundt omkring.

Elevforeningen ”OD” – Ollerup Delingsførere.
Fra skolens start til i dag, 2010, har der været godt 27000 elever. Ca. 5000 af disse er medlemmer af skolens elevforening, som bl.a. ejer ejendommen ”Baksås” i Nissedal i Norge, hvor man så kan leje sig ind og nyde den norske natur.

Kunst og ”De gamle Stuer”
Alle skolens forstandere har gennem tiderne forøget skolens bestand af kunstværker både ude og inde. I ”De gl. stuer”, som for tidligere elever står som,”at komme til Ollerup igen” er små og store ting samlet gennem 90 år.
I det store parkanlæg findes et stort antal kunstværker og skulpturer bl.a. doneret af Ny Carlsbergfondet. Især den nyere kunst opstillet de sidste år er dominerende og har givet anledning til megen diskussion.

gymnastikhoejskolen_set_fra_parkenspringsal

”Tamagawa”.
Siden Bukhs tid har der været et samarbejde med universitetet ”Tamagawa” i Japan. Dels har der næsten altid været japanske elever på skolen og dels har mange elever fået japanske kontakter. Også eliteholdene har haft glæde af den japanske gæstfrihed.

”Børnegården”
Gennem de sidste par år har en børnehave holdt til i teorilokalet over den gl. springsal. Den flytter fra 2011 ind i eget hus, som er bygget i den gl. frugthave. Her bliver plads til 40 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Det er en selvejende og selvstyrende institution, som har et tilhørsforhold til Gymnastikhøjskolen.

Henning Hjortshøj, Egebjerg Lokalhistoriske Forening, 2011

Foto: Hanne Birkedal

Link til Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Gå til toppen