teknisk_skole_grubbemoellevejSvendborg Tekniske Skole levede helt sit eget liv i 142 år før den i august 2004 blev til Svendborg Erhvervsskole efter sammenlægningen med Svendborg Handelsskole.

Svendborg Tekniske Skole begyndte sit virke den 22. januar 1862 og var grundlagt af Svendborg Industriforening. Den lejede en to værelses lejlighed i Møllergade, og her fandt undervisningen af håndværker lærlinge sted.

Noget før 1862 var der i Svendborg opnået en forståelse for, at unge håndværkere manglede teoretiske kundskaber. Således begyndte malermester Frederik Trabolt i 1834 en tegneskole, som blev meget søgt, bl.a. fordi undervisningen var gratis. Måske også, fordi der fastelavnsmandag blev holdt et stort bal, som blev uhyre populært blandt byens unge.

Svendborg Tekniske Skole blev oprettet efter et udvalgsarbejde i Svendborg Industriforening og som skolens egentlige stifter regnes fabrikant L. Lange fra jernstøberiet af samme navn. Undervisningen fandt sted forskellige steder, og vi skal helt hen til 1887, før skolen fik foden under eget bord.

Amtmand grev Brochenhuus-Schack var behjælpelig med at få skaffet statstilskud til byggesummen på 42.000 kr., som skulle til for at opføre ejendommen på hjørnet af Svinget og Grubbemøllevej. Her blev der plads til 10 klasseværelser m.m.. I 1935 blev bygningen udvidet.teknisk_skole

Det var naturligvis de traditionelle håndværksfags lærlinge, som her fik de respektive fags teoretiske undervisning. Fra 1915 begyndte den nye tekniske tidsalder at banke på døren. Bl.a. kunne elektrikerlærlinge nu komme på teknisk skole, ligesom der blev oprettet et kursus i motorlære for landvæsenselever.

Et kursus for maskinister kom på programmet allerede i 1897 efterhånden som damp fortrængte vind og sejl på handelsfartøjerne.

I skoleåret 1961-1962, altså i 100 året for oprettelsen, havde teknisk skole 1029 elever og dermed var rammerne i den gamle skolebygning ved at sprænges.

Der kom gang i udvidelsesplaner. Man ville helst bygge til ved den eksisterende bygning, men her var ikke plads. Så havde skolens bestyrelse kik på et areal mellem Dronningemaen og Engvej. Det blev heller ikke til noget.

Enden blev, at Svendborg Tekniske Skole i 1970 flyttede til de tidligeres Stanso-haller på Porthusvej. Her blev der foretaget om- og tilbygninger, så skolen i 1974 rådede over 12.000 kvadratmeter.

teknisk_skole_kvindeIndtil 1965 var maskinistskolen en afdeling under teknisk skole og undervisningen foregik på Svinget-Grubbemøllevej, men fra 1970 var Svendborg Maskinmesterskole helt sin egen og flyttede ind i bygningerne på A.P. Møllersvej.

I 1998 stod teknisk gymnasium på Ryttervej klar. Her var der få år forinden opført en helt ny skole, hvor levnedsmiddelfagenes unge får undervisning.

Gå til toppen