handelsskolen_gamleSvendborg Handelsskole kan skrive sin historie tilbage til 1879. Da tilbød Svendborg Handelsstandsforening aftenundervisning i fag som dansk analys og handelsregning. Det foregik to aftener om ugen med to timer  pr. gang..
I begyndelsen var det skolens egne lærere, der udformede opgaverne og gav karakter ved de unge handelslærlinges eksamen. Fra 1892 blev disse statskontrolleret.
Lærerne var ansat på andre skole og underviste handelslærlingene på timebasis, og det hele foregik på Byskolen. I 1894 var elevtallet steget til 19.
Den første kvindelige elev blev optaget så sent som i 1904 og kun efter voldsom diskussion i handelsstandsforeningens bestyrelse.
I 1927 kunne skolen notere sig for 140 elever, der fik undervisning de første fire dage i ugen fra kl. 20 til 22. De satte sig på skolebænken efter en i forvejen lang arbejdsdag i butikker og på kontorer.  Så det hændte, at et af de unge mennesker faldt i søvn, og det fortælles at en enkelt sov så inderligt, at han ikke vågnede, da de andre forlod lokalet. Han vågnede op midt på natten og måtte kravle ud ad et vindue.
I 1933 blev eleverne delt op i tre linjer: A Butikslærlinge. B  Kontorlærlinge uden realeksamen. C. Kontorlærlinge med eksamen.
Fra 1937 begyndte skolen med dagskole for udlærte handelsmedhjælpere, der ville dygtiggøre sig. Den undervisning foregik i handelsstandsforeningens bygning i Pjentemøllestræde. Skolen tog da navneforandring til Svendborg Handelshøjskole, men det var kun i et kort periode, hvorefter det blev besluttet at gå tilbage til det oprindelige navn.
I  1938 var der 250 elever, hvoraf de 215 gik på de normale kurser og var fordelt på ni klasser. 13 timelærere stod for undervisningen.
Pladsen blev mere o g mere trang i Pjentemøllestræde og forstander Jacob W. Rasmussen sluttede i flere år sin tale sådan: I øvrigt mener jeg, at vi skal have vor egen bygning.
I 1942 sagde købmand Axel Brock: - Nu skal der handles. Jeg tegner mig for 10.000 kr. til en bygning. Det fængede og i løbet af kort tid blev der tegnet 130.000 kr.
Svendborg Kommune skænkede en grund på 1900 kvadratmeter på Dronningemaen. En ny skole blev tegnet af  arkitekt Andreas Jensen. Trods besvær med at få byggematerialer midt under den tyske besættelse lykkedes det at få opført en smuk og funktionel bygning, som kostede 333.000 kr.  Den blev taget i brug i 1944 og kaldt den bedste i provinsen.
handelsskolen_nyI årene efter  befrielsen var det et stort pres af elever, og en udvidelse trængte sig på. I 1963 var skolen på nippet til at få opført en tilbygning på Dronningemaen, men Vejdirektoratet satte en kæp i hjulet. Det meste af arealet ville blive inddraget til en ny vejføring som følge af tilkørsel  til  Svendborgsundbroen, der var under opførelse
I 1969 købte Svendborg Handelsskole, der nu var en selvejende institution, genbobygningen Svendborg Statsgymnasium, der var flyttet til A.P. Møllersvej.
Efter en ombygning rykkede handelsskolen ind i 1971, men Direktoratet for handelsskole undervisning havde en plan, hvorefter Svendborg Handelsskole skulle udbrede sit virke til hele Sydfyn. Dermed ville både den oprindelig bygning og det tidligere gymnasium være alt for trangt. Bestyrelsen traf en hurtig beslutning og erhvervede et større areal på Skovsbovej, hvor den i dag har adresse..
Her blev den første etape af et byggeri taget i brug få år efter. Der kom en ny etape i 1979 og der blev foretaget udvidelser i 1997 og 1999.
Svendborg Handelsskole udbredte i takt med tidens krav sin undervisning med alt  inden for faget med bl.a. handelsgymnasium m.v. og en omfattende kursusvirksomhed.
I august 2008  gik skolen ind i Svendborg Erhvervsskole efter sammenlægningen med Svendborg Tekniske Skole.
Den gamle handelsskole huser nu Musikkens Hus efter at de havde været hjemsted for Amtscentralen for Undervisningsmidler. Statsgymnasiets bygning overfor danner nu rammen om undervisningen i VUC.

Gå til toppen