fru_petersens_pigeskole_1Julie Petersen f. Lacoppidan drev igennem en 20-årrig periode en pigeskole i Svendborg. Hun var datter af Iver Iversen Lacoppidan, som var forpagter af hovedgården Lehnskov. Iver var søn af apoteker C. A. Lacoppidan i Møllergade og bror til Wilhelmine Lacoppidan, som drev en skole i Fruestræde. I sin ungdom var Julie privatlærerinde på hovedgården Juelsberg nord for Nyborg. I 1863 giftede hun sig med forpagteren på hovedgården Petersminde ved Århus, Hans Peter Langkilde Petersen. Familien flyttede efterfølgende til Sverige.

Efter at manden emigrerede til USA returnerede Julie til Svendborg i 1873, hvor hun etablerede sin skole. I første omgang boede hun med sine børn i Gerritsgade 10 på 1. sal. Det er sandsynligvis i disse lokaler at hun havde sin første skole. Efterfølgende flyttede hun til en ejendom på Gåsetorvet, for til sidst at flytte til Lundevej 13. Her havde hun en pigeskole frem til 1895.

Julie havde 3 levende børn. Sønnen Johannes Lacoppidan-Petersen blev sagfører og efterfølgende borgmester i Svendborg 1921-1933. De to døtre Iverla og Margrethe blev lærerinder og arbejdede på moderens skole. Efter skolen blev nedlagt i 1895 overgik eleverne og ikke mindst lærerinderne til Ida Holsts Skole i Kyseborgstræde.

Der er desværre ikke nogen officielle elevtal bevaret fra skolen på Lundevej, men hvis man iagttager de to klassebilleder der er bevaret, har der været mellem 40 og 55 elever på Skolen i 1890’erne.

fru_petersens_pigeskole_2 fru_petersens_pigeskole_3

Gå til toppen