hallindskovskolen_1Børnene på Hømarken, Hallindskov og Øksenbjerg havde i anden halvdel af 1800-tallet meget langt til skole. Specielt om vinteren var vejen indtil bymidten besværlig og farlig. For at gøre skoleadgangen lettere oprettede man i 1870 en biskole ved Hallindskov. I 1882 omdannedes biskolen til en offentlig forskole og fik egen bygning på hjørnet af Linkenkærsvej og den gamle Skårup landevej.

Skolebygningen tegnedes af arkitekt J. J. Eckersberg. Eckersberg har tegnet en række iøjnefaldende bygninger i Svendborg, heriblandt fattiggården. I den nye bygning var der en skolestue til 40 elever, samt en lærerbolig.

hallindskovskolen_2Skolen fungerede frem til 1913, hvor der opførtes en ny og moderne skole i den østlige del af byen. Østre skoles opførsel betød at man nedlagde skolen i Hallindskov. Bygningen eksisterer ikke længere, da den blev nedrevet i 1988 under en vejomlægning.

Gå til toppen