haahrs_skole1Haahrs Skole i Svendborg kan egentlig skrive sin historie til  1893, da en kreds af forældre oprettede en friskole i Kattesund med en lærer og en lærerinde.
Det var først, da den læreruddannede vestjyde Niels Martin Haahr (1871-1942) kom til i 1900, at skolen for alvor tog form. Den var da flyttet til Grubbemøllevej. Ganske vist fik Haahr og hans hustru Bodil en lidt svær start. Parret begyndte med 80 elever og et par måneder efter var der kun 50.
Haahr lod sig ikke slå ud og fik snart rettet op på elev antallet igen. Det spredte sig hurtigt på land og by, at børnene lærte noget i den skole, ganske særligt i regning.
Haahr købte skolen i 1906 og siden har den båret hans navn.
Niels Martin Haahr var præget af et grundtvigiansk livssyn. Det var således modstræbende og efter mange overvejelser, at han indførte eksamen på sin skole.  Han bøjede sig ud fra det synspunkt, at hans ”børn” ikke skulle udelukkes for at komme videre i livet med uddannelser, der krævede eksamen af forskellig art.
niels_haahrI 1918 fik skolen ret til at føre elever op til præliminær eksamen. Elevtallet var da oppe på 400.
I 1937 måtte Niels Martin Haahr trække sig tilbage på grund af sygdom, men han fulgte fortsat levende med i, hvad der skete på hans skole indtil sin død i 1942.
Hans efterfølger blev Johs. Lindequist Nielsen, der bestred stillingen til 1963.  Året før var skolen blevet selvejende og har gennemgået op til flere udvidelser.
I 1967 fik skolen en børnehaveklasse, ligesom der nu også er en fritidsordning. Haahrs Skole er en fuldudbygget grundskole med to spor og 480 elever.
Haahrs Skole ledes i dag af Mogens Klitgaard.

Gå til toppen