Drengeborgerskolen_1I 1875 besluttedes det at nedrive borgerskolen på Klosterplads for at gøre plads til at føre jernbanen ind i Svendborgs bymidte og opførelsen af banegården. Der måtte derfor findes et nyt sted til byens skole. Valget faldt på en grund i Fruestræde, hvor fattiggården, arbejdsanstalten og sygestuen tidligere havde ligget.

Den nye skolebygning blev tegnet af arkitekten J. J. Eckersberg. Den opførtes i 3 etager og kostede 60.000 kr. I modsætning til den gamle skole blev drengene og pigerne fysisk adskilt. I skolens sydlige ende var drengeskolen og i den nordlige var pigeskolen. Tilsvarende var skolegården bag skolen delt i to, adskilt af et plankeværk. 5. okt. 1875 tog man skolen i brug.

Borgerskolen havde to afdelinger. En heldagsskole (undervisning formiddag og eftermiddag) med 6 fortløbende drengeklasser og 6 fortløbende pigeklasser. Her betalte kun drengene skolepenge. Derudover var der en halvdagsskole (undervisning formiddag), der ligeledes havde 6 drenge- og 6 pigeklasser. Den anden afdeling var en friskole og man betalte derfor ikke skolepenge.

Drengeborgerskolen_3På skolens øverste etage havde kateketen sin bolig. Siden 1831 havde kateketen været borgerskolens leder. Ved siden af sin stilling som overlærer havde han en række religiøse forpligtigelser. Han forrettede bl.a. gudstjenesten ved sognepræstens forfald. I 1857 havde man forsøgt at udskille overlærer embedet, men forgæves. Først i 1877 lykkedes det at adskille de to. For mange kateketer var skolestillingen blot et midlertidigt hverv, indtil de kunne få en præstestilling. I 1877 fik skolen en pædagogisk uddannet som leder.

Forholdene på skolen var i slutningen af 1890’erne efterhånden kummerlige og utilstrækkelige. På trods af at skolen flere gange udvidede antallet af klasselokaler havde man plads problemer. Overlærerens bolig og det tidligere gymnastik hus blev inddraget. I 1894 lejede man lokaler ved den senere Ida Holsts Skole i Kyseborgstræde.

I 1898 besluttedes det at opføre en pigeborgerskole bagved den gamle. I 1901 indviedes den nye pigeskole og drengene fik herefter skolen i Fruestræde for sig selv. Her undervistes frem til 1946. Med Nordre skoles opførsel blev drengeborgerskolen nedlagt og eleverne samledes på Byskolen (den tidligere pigeborgerskole).

Efter at have fungeret som husvildebarakker i en årrække omdannedes bygningen i 1958 til en såkaldt eksternatskole (skole for psykisk udviklingshæmmede). Fra 1978 blev skolen en voksenskole og man tog sig dermed kun af voksne.

Drengeborgerskolen_2I 1992 blev Fruestrædeskole renoveret og bygget sammen med Byskolen. Dermed var skolen i Fruestræde igen efter næsten 50 år en alm. Folkeskole. I forbindelse med Svendborg Kommunes skoleomlægning i 2011 skiftede Byskolen navn til Ørkildskolen afdeling byen. Ved omlægningen koncentreredes eleverne fra 0. til 6. klasse på skolen og de større klasser flyttedes til andre skoler.

Gå til toppen