oestre_skole_1I 1912 afskaffede man skolepengene og alle klasser overgik til heldagsskole. Dette medførte pladsproblemer på Svendborgs eksisterende skoler. Det var derfor nødvendigt at opføre en ny skole i byens østre bydel. Den lille skole i Hallindskov var for lille og Østre Skole skulle derfor fungere som en erstatning. Skolen blev indviet 11. mar. 1913.

Østre Skole var yderst moderne. Man havde f.eks. som den første skole træk og slip toiletter. Samtidig indførtes en række nye tiltag. På arealerne nord for skolen anlagdes en skolehave, hvor eleverne kunne dyrke grøntsager i deres fritid. Eleverne skulle holde deres personlige bed sommeren igennem, men disponerede til gengæld over afgrøderne. Ordningen var en stor succes. Allerede anden sæson deltog mere end hundrede elever i arbejdet (næsten 1/3 af skolens elever). Skolehaven eksisterede frem til starten af 1960’erne, hvor den nedlagdes.

oestre_skole_2Under besættelsen blev skolen i en kort periode overtaget af den tyske besættelsesmagt. 10. feb. 1945 skulle skolen rømmes. Efter befrielsen overtog englænderne i første omgang bygningen, men allerede 24. maj kunne undervisningen genoptages.

I 1965 påbegyndtes et omfattende udvidelsesprojekt. Byggeriet opdeltes i tre etaper. Første etape var opførelsen af en ny fløj med ny gymnastiksal, omklædningsrum, 8 klasselokaler og 4 faglokaler. Denne etape kunne tages i brug i september 1966. Anden etape var en lav forbindelsesbygning mellem den gamle og nye fløj. Her var plads til tre nye småbørnsklasser. Denne etape stod færdig i 1967. Under tredje etape opførtes et nyt lærerværelse, sløjdlokale og to formningslokaler. 8. maj 1969 kunne nybygningen indvies officielt. Skolen var med denne udvidelse mere end fordoblet i størrelse i forhold til 1913.

oestre_skole_4I august 1968 etableredes Svendborgs første børnehaveklasse på Østre Skole. Hermed tog man de nye småbørnsklasselokaler i brug.

30 år senere i 1998 påbegyndtes en gennemgribende renovering af den efterhånden nedslidte skole. I 1½ år flyttedes alle skolens elever til midlertidige pavilloner, mens alle bygningerne renoveredes. Projektet kostede 40 mio. kr. I august 1999 indviedes skolen.

Ved den kommunale skolereform i 2011 blev Østre Skole sammenlagt med Byskolen. Skolen fik det nye navn Ørkildsskolen afd. Øst. Ved reformen blev det besluttet at Byskolen og Østre kun skulle have de mindre klasser fra 0. til 6. klasse. Mens de ældste elever alle flyttedes til Nymarkskolen (Hømarkskolen).

oestre_skole_3

Gå til toppen