Den første kommuneskole i Tved var i huset på Tved Kirkevej nr. 6, dette har formodentligt været sognets degnebolig, dengang et bindingsværkmuret hus med stråtag.

I 1814 blev der indført forordninger om, at alle børn mellem 7 og 14 år skulle gå i en kommunalt finansieret skole, og det har været nærliggende at indrette en skole i degnens hus, idet degnene i forvejen almindeligvis drev en form for undervisning for sognets børn.

Udover skolelokaler tjente huset som bolig for læreren og et stykke jord beliggende på modsatte side af vejen, der hvor der nu er kirkegård, blev brugt som lege- og øvelsesplads for skolebørnene.

Den første kommunelærer var Kresten P. Haastrup, der tillige skulle fungere som sognets degn. Han blev ansat i 1813 og blev i 1861 afløst af hans svigersøn Hans Lorents Hansen, der indtil da havde været hjælpelærer.

01-B007902-B0786

06-B0822Bygningerne har nok ikke været i alt for god stand, ej heller for meget plads i klasselokalerne, så i 1871 tog man en nybygget skole i brug, beliggende vest for præstegårdshaven. Bygningen var indrettet med 2 klasselokaler og lejlighed for læreren. I et baghus var der indrettet aftrædelsesfaciliteter, brændselsrum m.m., og der var nærliggende legeplads. Bygningerne var grundmuret med stråtag.

Lorents Hansen fulgte med som førstelærer, og der blev tilknyttet en andenlærer. En af disse N. Peter M. Frederiksen, der var blevet svigersøn til Lorents Hansen, overtog i 1902 stillingen som førstelærer.

03-B082304-B051905-B0819

Den 20 sept.1901 blev yderligere en ny skolebygning indviet. Bygningen, som skulle tjene som forskole for de yngste børn, første og andenklasserne, var med et klasselokale og forgang. Bygningen rummede tillige lejlighed til andenlæreren i stueetagen og forskolelærerinden i tagetagen.

Den første lærerinde var Sofie Tachenko, der fungerede til 1903, herefter Marie Bodilsen til 1906, afløst af Helene Willumsen. Omkring 1950 trådte Gerda Sørensen til og blev i 1974 afløst af Ruth Jørgensen senere gift Witt. Hun var der til forskolen blev ændret til dels skolefritidsordning og bibliotek. Ruth Witt flyttede herefter til den store skole, hvor de mindste børn fremtidigt blev undervist.

07-B023408-B0817

10-B0751Indtil forskolen blev bygget, har de yngste elever været undervist på forskellige skoler, nærmere deres hjem, hvilket fremgår af skolens indskrivningsprotokoller. Her nævnes Pogeskole Græsholmen, Hallinskov Skole, Tved Pogeskole, Caroline Amalie Skole, Frk. Jensens Skole, og det vides, at der har været drevet skole i ejendommen Brændeskovvej 37 i Tved hvor frk. Hermandsen på dygtig vis drev skole for små børn.

Man skal her erindre, at Tved kommune før 1926 også omfattede et område mellem Hallinskovvej og Gl. Skårupvej samt et område vest for Nyborgvej fra Kobberbæksvej ned til Ndr. Havn i Svendborg. Endvidere er Bjørnemose en del af Tved kommune.

Med 3 lærere og 3 skolelokaler var undervisningen indrettet således, at man gik i skole hver anden dag, også om lørdagen. Således har skolerne fungeret indtil 1965, hvor en større om og tilbygninger blev foretaget, de ældste klasser blev flyttet til undervisning på skolen i Skårup, og forskolen nedlagt som undervisningssted.

De i 1871 opførte bygninger eksisterer stadig og kan let genkendes i det stærkt udbyggede skolekompleks, der i udgør Tved Skole.

Om skolen kan tilføjes, i de småt 100 år fra 1871 til 1965 er der ikke foregået store forandringer udover, at man først i 1900 tallet skiftede taget til cementtagsten, og på et tidspunkt er gulvet i skolestuerne, der bestod af teglstensfliser, hævet med et bjælkelag og bræddegulv. Tagetagen er blevet tilført en kvist, bekostet af førstelæreren Peter Frederiksen.

Frederiksen døde i 1936, og afløser blev Lars Chr. Pedersen til i 1949, herefter Gudmund Olsen til1972, og Olaf Hansen til 1988. Herefter som skoleinspektør Torben Sørensen til 2011, afløst af Birthe Christensen med titel som skoleleder.

Her er kun nævnt forskole- og førstelærere, der har yderligere været en lang række af lærere tilknyttet skolen, dels i mange år som andenlærere.

Udover den om - og tilbygning, der er nævnt i 1965, er der foretaget betydelige om - og tilbygninger i henholdsvis 1995 og 1999, ligesom en udvidelse snarest må igangsættes nu i 2012 grundet ændret skolestruktur i Svendborg Kommune.

 

11-B0439Der har også i en periode eksisteret en friskole i Tved. To piger, der efter at have været på højskole, fik samlet en kreds af tvedboere og gjort dem interesseret i at startet en friskole. I maj 1872 blev dette en realitet. Forældrene havde kort forinden erhvervet huset, hvor den oprindelige kommuneskole havde været og dette fik man mulighed for at bruge, idet der var både klasselokale og lejlighed til en lærer. Her holdt man til, indtil der i 1879 kunne tages en ny skolebygning på Ørbækvej, nu nr. 105, i brug. I 1884 nævnes det, at skolen havde 30 elever. Skolen blev opløst i 1890 grundet stærkt faldende elevtal, og de tilbageværende blev overført til Gravvænge Friskole.

Artiklen er skrevet af Hans Erik Hansen, Tved Sogns Lokalhistoriske Forening. Maj 2012

Gå til toppen