Fiskeriet tog til i sidste halvdel af 1800-tallet, og blev efterhånden en betydeligt indtægt for småøerne. De små fiskekuttere fra Drejø sejlede hovedsagelig med torsk til Kristiania (Oslo) i Norge, men have svært ved at hamle op med de større kvaser. Drejøboerne besluttede derfor at danne Kvaseselskabet Drejø, og købte i 1885 deres 1. kvase Thor af Christen Mortensen Pedersen. Det var Christens morbror fisker Rasmus Christensen, Drejø, der var igangsætter og fik organiseret kvasesejlads med fiskernes egne kvaser med hjælp fra Peder Larsen (Pave), Strandhuse. Drejø har i alt haft 4 kvaser. De 2 af dem, Heimdal og Ny Thor, var nybygget til Drejø. Gl. Thor og Christine havde sejlet et par år forinden.

(Citat)Omkring midten af august opkøbte kvaserne deres første last og sejlede vinteren igennem med torsk. Omkring midten af maj blev det for varmt at sejle med torsk, så blev det tid at kølhale, og skipperne opkøbte rejer og ål, som de sejlede eller roede i en damjolle til Svendborg kl. 4 om morgenen, så de kunne komme videre fra morgenstunden.

To kvaser fra Drejø, Lykkens Håb og Thor stod ud af Oslofjorden d. 23. november 1890 efter, at de havde fået afsat deres torsk. Lykkens Håb strandede på Sjællands Rev i storm fra NV og snetykning. Besætningen reddede sig i land i jollen og måtte rejse hjem over land. Da de kommer til Drejø er Thorikke kommet, og man anser den for forlist. På Thor tør de ikke løbe inden om Skagen, men lægger sig underdrejet for 4-rebet storsejl og rebet fok. På denne måde driver de igen op mod Norge, hvor de får land i sigte og vender. Nu driver de igen sydover. Den 30. november 1890 kommer de til Hirtshals, vejret er blevet roligere, og de kan runde Skagen. De er forkomne, især deres fødder er medtaget af kulde, men de kommer ind til Hirtsholmene og får købt petroleum, som de mangler til lanternerne. Den 5. december er de hjemme på Drejø”. (Citat fra T. Markert).

Parthavere i Kvaseselskabet-Drejø 1885-1927.

2 mastet kvase NSVW Thor af Svendborg bygget 1881 på J. Ring- Andersen, Svendborg

Redere:

1881: Fisker Mads Nielsen, *24.05.1844 på Drejø. Best. Reder, Drejø, 1/6 del, samt følgende fiskere, alle Drejø med hver 1/6 del:

Rasmus Andersen, Rasmus Christensen, Hans Jensen, Jens Jensen og Christen Mortensen Pedersen (Hjortø)

Ved skøde dat. Drejø 11.08.1883 sælger:

Rasmus Christensen 1/12 del og Jens Jensen 1/12 del = 1/6 del til skipper Anders Spotsbjerg, Svendborg.

Mads Nielsen sælger sin 1/6 del til fisker Niels Mortensen, Drejø.

1884: Anders Spotsbjerg sælger sin 1/6 del til fisker Rasmus Christensen, Drejø med 1/12 del og fisker Jens Jensen, Drejø med 1/12 del.

1884: Christen Mortensen Pedersen, Hjortø er bestyrende reder.

1885: 3 mænd startede Kvaseselskabet Drejø: Christen Mortensen Pedersen, Peder Larsen Pave og Rasmus Christensen. De var alle i familie og med tilknytning til både Hjortø og Drejø. Kvaseselskabet deles i 19 parter med 1/19 del til hver.

1885: Kvasen Thor sælges til følgende, som hver får 1/19 part:

 1. Fisker Rasmus Christensen * 18.09.1846 på gård nr.10, Drejø. Bestyrende reder. Hans far var Sognefoged på Drejø.
 2. Skipper H. P. Larsen, St. Jørgens, Strandhuse
 3. Skipper Christen Mortensen Pedersen *10.02.1864 på gård nr.4 Hjortø. + 1922 på Husmandsvej 11, Drejø. I 1884 var han bestyrende reder på kvasen ”Thor”. Gik i land 1913 p.g.a. dårligt helbred. Blev derefter distriktstolder og sognerådsmand på Drejø.
 4. Fisker Jørgen Pedersen * 10.04.1867 på gård nr.4 Hjortø. (Bror til Rasmus og Christen M. Pedersen)
 5. Rasmus Pedersen *
 6. Fisker Niels Mortensen * 30.11.1861, Møllen på Husmandsvej 11, Drejø. Han var skipper på den 1. Drejødamper som hans far Christen Mortensen købte i 1883 i Göteborg, hvor Niels var med for at hente den hjem til Drejø. Fra 1905-1930 var han speditør ved Drejø Færgebro for D/F Ærø.
 7. Fisker Lars Jensen * 27.03.1852 Drejø Skov. Hans søn var præstegårdsforpagter på Drejø.
 8. Fisker Jens Hansen *
 9. Fisker Jens Jensen * 24.06.1851 Hespen, Drejø. Han er far til bl.a. fisker Jens Jensen, som havde kutteren Fiona.
 10. Fisker Rasmus M. Hansen, *1840, Drejø.
 11. Fisker Hans Jensen * 09.04.1846 i Smedehuset ved Gl. Havn på Drejø. Han var født uden for ægteskab. Udlagt barnefader var Jens Hansen fra Skarø.
 12. Fisker Christoffer Jensen * 18.07.1858 Hespen, Drejø. Han er ½ bror til fisker Jens Jensen (nr. 9).
 13. Fisker Rasmus Andersen *
 14. Fisker Joseph Hansen * 23.05.1847 i huset, hvor han startede ”Nellemanns Butik”, Drejø.
 15. Fisker Hans C. Rasmussen * Drejø
 16. Fisker og skibsbygger Jørgen Jørgensen * 21.10.1841 i ”Bageriet”, Strædet 1, Drejø.
 17. Fisker Mads Hansen *
 18. Fisker Jørgen Banke Mortensen * 15.05.1846 på Skarø.
 19. Fisker Lars P. Juul, Korshavn.

De 4 Drejø-kvasere:

Thor: NSVW 26 BRT. Bygget 1881 hos Ring-Andersen, Svendborg. Købt 1885 til Drejø. Solgt 1900 til Grenå.

Christine: NVRQ 23 BRT. Bygget 1885 i Svendborg. Købt 1891 til Drejø. Solgt 1898 til Thorøhuse.

Heimdal: OWLM ? BRT. Bygget 1898 i Troense. Købt 1898 til Drejø. Solgt 1913 til Frederikshavn.

Ny Thor: OWZQ 29 BRT. Bygget 1900 i Frederikshavn. Købt 1900 til Drejø. Solgt 1927 til Svendborg (P. Clausen og Marius Raun)

Drejøkvasernes Redere og Skippere:

Gamle Thor. 1881Thor: 1885-1900

Reder: Chr. M. Pedersen fra 1881-94.

Skippere: Chr. M. Pedersen, Hjortø fra 1881-85. Peder Larsen (Pave) Stranshuse 1885–98. Lars Peder Thomsen, Drejø 1898-1900.

Styrmænd: N. Jørgensen fra 1881-85. Chr. M. Pedersen 1885-91. Lars Peder Thomsen 1891-98.

Christine: 1891-1898

Bestyrende Redere: Erik Pedersen og Rasmus Petersen, Sørup 1885-86 (hver ½ part). Rasmus Petersen, Sørup 1886-91. Reder: Fisker Rasmus Christensen, Drejø. 1891-1898.

Skipper: Christen M. Pedersen, Hjortø 1891-1898.

Heimdal: 1898-1913

Reder: Fisker Rasmus Christensen, Drejø. 1898-1907. Lars Peder Thomsen, Drejø fra 1907-1913.

Skipper: Christen M. Pedersen 1898-1913.

Ny Thor: 1900-1927

Ny Thor. 1900Reder: Fisker Rasmus Christensen, Drejø fra 1900-1907. Lars Peder Thomsen, Drejø fra 1907-1913. N. Jensen, Drejø fra 1913-1920. H. Jørgensen 1920.1928.

Førere: Lars Peder Thomsen, Drejø fra 1900-1905. Thorvald Martinus Larsen, Drejø fra 1905-1927.

Thor forliste i Østersøen den 25. februar 1956.

Christen Mortensen Pedersen (født 10.02.1864 på Hjortø). Han var reder på Thor fra 1881 og styrmand fra 1885-91 - derefter skipper på Christine fra 1891-94, og skipper på Heimdal fra 1898-1913. Han blev gift 1895 med Margrethe Mortensen fra Den gl. Skole. Han stoppede med kvasesejladsen i 1913 p.g.a. dårligt helbred, blev derefter sognerådsformand og toldopsynsmand. Han byggede ”Tolderhuset” på Husmandsvej 11, hvor han døde i 1922.

Peder Larsen Pave (født iStrandhuse) sømand og fisker på Drejø. Han var morbror til Rasmus Larsen Marker (far til Thorvald Markert, som var kaptajn på Ærøfærgen i 60érne). Rasmus L. Marker var gift med Kathrine Pedersen fra Hjortø, en søster til Christen Mortensen Pedersen. Rasmus L. Marker døde i 1920, og blev begravet på Egense kirkegård. Ved hans gravsten stod i mange år en marmorplade med inskriptionen: ”Drejø Kvaseselskab med flere Sogne”. Peder Pave var kvaseskipper på Gl. Thor fra 1885-98.

Rasmus Christensen (født 18.09.1846 på Drejø). Var fisker og med til at starte Drejø Kvaseselskab, samt reder på Heimdal fra 1898-1913. Bror til Christen Mortensen Pedersens mor, Anne Christensdatter gift med Niels Rasmus Pedersen, gårdmand på Hjortø.

Peder Thomsen

 

Lars Peder Thomsen var født 16.12.1871 i Horne ved Hirtshals. Han kom til Drejø som styrmand på Gl. Thor fra 1891-98, og kvaseskipper fra 1898-1900, derefter skipper på Ny Thor fra 1900-1913. Han blev gift 23.06.1899 med gårdmandsdatter Anne Margrethe Hansen, ”Nyager”, Drejø. De boede på Drejø Skovvej 20, som han lod bygge på en lod af svigerforældrenes gård. Han døde i 1916.

 

 

Thorvald LarsenThorvald Martinus Larsen var født 19.05.1876 på Læsø. Sejlede på langfart, men kom til Drejø i 1905. Han var kvaseskipper på Ny Thor fra 1905-1927, og blev øens sidste kvaseskipper. Efter endt kvasesejlads blev han på øen, hvor han fortsatte med lidt fiskeri. Derudover gik han som maler rundt på gårdene – om vinteren samlede han siv og flettede sivsko, som han solgte og efterhånden blev kendt for. Han blev gift i 1908 med Marie Hansen fra ”Mejlbækhuset”, Drejø Skovvej 11, hvor han boede til sin død d. 27.11.1949.

Kvaseselskabet Drejø stoppede i 1927.

Drejø Sogns Lokalhistoriske Arkiv. Else Hjort Nielsen. 2015

Gå til toppen