I foråret 1928 fik et par brave lundeborgere, rutebilejer Aksel Jeppesen og fisker Peter Hansen, den geniale idé at etablere en passagerrute mellem Lundeborg og Lohals, og der var ikke langt fra tanke til handling. Peter Hansen havde en fiskekutter, der uden større besvær blev ombygget og indrettet til passagertrafik. Efter endt ombygning var den i slutningen af maj 1928 indregistreret og godkendt til sejlads med op til 40 passagerer.

I de ca. to år man sejlede med kutteren, udførtes der i sæsonen 4-5 daglige ture til Lohals og retur.
Kutteren var dog ikke så velegnet til formålet, når vejret viste sig fra sin lunefulde side med regn og rusk, og det blev senere nødvendigt at udskifte kutteren med en båd med en let overbygning. Det var motorskibet "Ivan", som i en periode i 1931-1932 sejlede på ruten.lundeborg_faergen1

Ønsket om at føre biler med over pressede sig mere og mere på, og lørdag den 21. maj 1932 blev den nye færge "Lundeborg", som var bygget på værftet i Nyborg, sejlet til Lundeborg. På egnen var det en begivenhed af format, og mange havde taget turen til Lundeborg for at ønske færgen velkommen. Dagen efter den officielle modtagelse indsattes den på ruten. Dens første besætning var kaptajn Bruun, styrmand Andersen og maskinmester Anton Hansen.

Færgen "Lundeborg" kunne medtage 10 biler. Motorkraften var relativt beskeden, idet den var under 150 hk. Overfartstiden var 40 minutter. "Lundeborg" var i høj grad forfulgt af uheld. Flere gange var den udsat for brand i maskinrummet, et par gange kæntrede den i Lohals Havn, og endelig har den været påsejletlundeborgfaerge2 af færgen, der sejlede mellem Lohals og Korsør.

Færgen standsede sejladsen om vinteren 1964/65, men sejlede dog igen fra juni 1965. Skibsfører Martin Boutrup, der havde købt færgen i 1964, fortsatte med sommersejlads indtil 1969, hvor færgen blev flyttet til Drejø. Indtil 1974 sejlede den på Svendborg-Drejø-ruten, hvorefter den blev solgt til ophugning.

Baggrunden for lukningen af Lundeborg-Lohals-ruten var naturligvis bygningen af den faste forbindelse til Langeland: Siø-dæmningen i 1960, Langelandsbroen i 1962 og Svendborgsundbroen i 1966.

Man siger, at historien gentager sig, og det passer i hvert tilfælde med forbindelsen Lundeborg-Lohals, idet der igen sker besejling med en ombygget fiskekutter. I 1996 lagde M/S "Ingrid Olivia" ud med nogle få ugentlige afgange. Kutterens ejer var Robert de Rayemaekers, skipper var Jan Høegh, senere afløst af Andy Russell. Fra 2001 og foreløbig indtil sommeren 2006 har M/S "Habeleto" ejet af Bendt Stavnsbjerg klaret transporten, stadig med Andy Russell som skipper.

Lundeborgfaerge3Kilder: 
Arnold Andersen: En egn, dens folk og virke, 1989
Gudme Kommune frem til år 2000 (flere forfattere), 2002

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2007

Gå til toppen