fritz_juel_glDampfærgen Fritz Juel var igennem en lang periode en fast bestanddel af færgefarten mellem Svendborg og Vindeby. Tidligere havde man kun anvendt sejlfærger og den var dermed første og eneste dampfærge på ruten.

I feb. 1872 bestiltes en dampfærge hos Burmeister & Wain i København og 26. nov. blev skibet søsat. Den døbtes Fritz Juel efter Vindeby-overfartens ejer lensbaron Frederik ”Fritz” Juel-Brockdorff. I februar 1873 prøvekørtes maskinen første gang og blev gjort klar til levering. Lars Larsen, færgens første fører, rejste til København, hvorfra han skulle sejle den til Svendborg. 2. mar. 1873 ankom færgen under stor opmærksomhed til Svendborg Havn. Efter en kort indkørselsperiode blev færgen officielt indsat på ruten 19. mar.

En af de vigtige detaljer ved den nye færge var muligheden for at køre vognene direkte ombord. Dette kunne man ikke på de gamle sejlfærger. Det blev derfor både lettere og hurtigere at tømme og laste færgen. Kapaciteten blev samtidig forøget. Man kunne nu medbringe 2-3 vogne eller biler. Færgen blev drevet frem af to hjul på færgens sider.

Færgen førtes af Lars Larsen frem til 1915, hvor den overtoges af P.A.E. Thygesen. Thygesen havde været styrmand under Larsen.

I 1926 var færgen efterhånden gammel og langsom og man måtte derfor have en ny. Den afløstes af motorfærgen Taasinge. Den var dog ikke nedslidt og den fungerede derfor som afløserfærge frem til juni 1946. Specielt under besættelsen var Fritz Juel af stor betydning, da der var mangel på olie. Færgens dampmaskine kunne sejle på bl.a. tørv. Færgen havde da i mange år været Danmarks ældste færge, der stadig var i brug.

I 1946 blev den afmonteret. Dampmaskinen og de tilhørende hjul kom tilbage til B&W, enkelte effekter blev indleveret til Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling og skroget blev solgt til Svendborg Værft, hvor det fungerede som flydende arbejdsskur.

Skroget lå ved Svendborg Værft mellem 1947 og 1970, hvor det resterende af færgen blev hugget op.

Specifikationer:

Byggeår: 1873.
Byggested: Burmeister & Wain i København.
Længde: 18 m.
Bredde: 4,2 m.
Bruttotonnage: 37 BRT
Nettotonage: 23 NRT
Hovedmaskine : 10 HK.

Litteratur:

Erik Møller Nielsen: ”Vindeby-Svendborg overfarten – Fra sejl til beton”, i Årbog for Svendborg & Omegns Museum, 1991, s. 115-136.
”Svendborg-Vindeby færgefart” (red. Ivan Dich), 1966.

Gå til toppen