riseBygget som dampfærge til fart mellem Svendborg og Ærøskøbing til A/S Dampskibsselskabet Ærø hos Svendborg Skibsværft. Overfarten mellem Svendborg og Ærøskøbing havde efterhånden behov for at kunne medbringe flere biler. Den nye færge som blev bygget i 1925 kunne medbringe 3 biler. På mange måder var færgen forældet ved anskaffelsen. En kapacitet på 3 biler var langt fra tilstrækkeligt til at dække behovet.

Dette forårsagede at Rise allerede i 1931 blev reservefærge, da man anskaffede sig en ny og meget større færge. Efter at have været chartret ud fra 1938-1940 blev færgen igen taget i brug mellem Svendborg og Ærøskøbing.

rise_230. aug. 1940 skete en stor tragedie ombord på Rise. Undervejs fra Ærøskøbing til Svendborg ramte færgen en mine i Højestene-løbet og sank. Ombord var 21 personer. Tililende motorbåde reddede 13 personer op af vandet. Af de reddede var 4 mand hårdt såret og en enkelt døde efterfølgende på hospitalet. Det samlede tabstal var dermed 9. Af de dræbte var tre fra besætningen kaptajn Jokum Hansen Albertsen, maskinmester Marius Lauritz Hansen og fyrbøder Søren Christian Andersen alle af Ærøskøbing. Blandt passagererne var der 6 døde: Chresten C. Hansen af Frørup med hustru og to børn, Edvard Benthien af København, samt Fru Therkelsen af Tved.

Samme år hævedes færgen og blev solgt til Hellerup for at blive ombygget til fragtskib. Skibet der blev omdøbt til Mary Ann blev ombygget hos H. C. Christensens værft i Marstal.

I januar 1950 forliste skibet i Østersøen på vej fra Gdynia til København med stålplader. De fire ombordværende besætningsmedlemmer formodedes at være gået ned med skibet.

Specifikationer:

Byggeår: 1925.
Byggested: Svendborg Skibsværft.
Bruttotonnage: 128 BRT.
Hovedmaskine: Dampmaskine 140 HK.

Litteratur:

Leif Rosendahl: Færger på Ærø, Marstal, 1999.
Dansk Søulykke-statistik 1940 og 1950.

Gå til toppen