aeroe_1900Bygget som dampfærge til fart mellem Svendborg og Ærøskøbing til A/S Dampskibsselskabet Ærø hos Flensburger Schiffsbau Gesellschaft i Flensborg. I slutningen af 1800-tallet var det nødvendigt med en ny færge mellem Svendborg og Ærøskøbing. Da den nye færge fik samme navn som den foregående kom den hurtigt i folkemunde til at hedde Nye-Ærø. Færgen leveredes i 1899 af stål.

Færgen havde plads til dobbelt så mange passagerer som den gamle, men havde kun mulighed for at medbringe én enkelt bil. Dette gjorde at færgen efterhånden blev forældet i takt med at biltrafikken i samfundet voksede.

I 1925, da selskabet anskaffede sig en ny færge, skiftede færgen navn. Den hed nu Ærøskøbing. Den solgtes i 1932 til A/S Dampskibsselskabet Marstal af 1932, som ønskede at oprette en fast rute mellem Bagenkop, Marstal og Kiel. Ved overtagelsen omdøbtes færgen til Bagenkop. 1. maj 1932 indsattes den på ruten. Ruten mislykkedes fuldstændigt og færgen blev solgt i 1934 til Kaptajn A. H. Petersen i Svendborg. Denne omdannede den til et lastmotorskib og indsatte den på paketfart til København. Den fik navnet Svendborg. Ca. 1947 solgtes skibet til skibsfører Jonas Petersen fra Svendborg.

I 1951 købte rederen A. E. Sørensen skibet. Fire år senere i 1955 ombyggedes skibet til kreaturtransport og omdøbtes til Peder Most.

I 1962 blev skibet ophugget i Masnedsund.

Specifikationer:

Byggeår: 1899.
Byggested: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft.
Længde: 25,9 m.
Bredde: 5,6 m.
Dybgang: 2,17 m.
Bruttotonnage: 85 BRT.
Hovedmaskine: Dampmaskine 160 HK.

Litteratur:

Leif Rosendahl: Færger på Ærø, Marstal, 1999.

Gå til toppen