falkenBygget som dampfærge til fart mellem Svendborg, Langeland, Ærø og Nyborg til Interessentskabet Dampskibet Falkens rederi hos Jansen & Schmilinsky i Hamborg. Bag interessentskabet stod 6 lokale fremtrædende forretningsmænd. Blandt dem var Købmand L. J. Baagøe og jernstøber L. Lange fra Svendborg. I mar. 1868 indsattes færgen på ruten mellem Svendborg og Rudkøbing. Man konkurrerede dermed direkte med dampfærgen Rolf. Det viste sig hurtigt at Falken var langsom og upålidelig. Den kunne ikke tilnærmelsesvis konkurrere med Rolf.

I 1869 bestiltes en ny færge hos B&W i København. En del af handelen var at værftet overtog den gamle færge. Partshaverne i interessentskabet nedlagde det gamle i 1868 og etablerede i stedet et nyt. Det fik navnet Dampskibet Skjolds Rederi efter den nye færge, Skjold.

Efter at have været solgt et par gange blev den i dec. 1870 solgt til Det Forenede Dampskibsselskab. Den sejlede mellem Masnedsund og Stege fra 1873 og til 1890. Samtidig fungerede den som bugserbåd. I maj 1884 blev den ombygget hos Kockums Mekaniska Verkstad i Malmø.

29. apr. 1890 solgtes færgen til skibsreder H. Fenne i Stavanger, som navngav den S/S Trafik.

Specifikationer:

Byggeår: 1867.
Byggested: Jansen & Schmilinsky i Hamborg.
Længde: 17,8 m.
Bredde: 3,4 m.
Dybgang: 1,73 m.
Bruttotonnage: 31,5 BRT.
Nettotonnage: 15,5 NRT.
Maskine: 10 HK.

Litteratur:

Ole Mortensøn: Færgerne til Langeland, Rudkøbing, 1985.
Ole Mortensøn: ”Færen går” – 150 års langelandsk færgehistorie, Rudkøbing, 1999.

Gå til toppen