Brockenhuus_SchackBygget som dampfærge til fart mellem Svendborg og Rudkøbing for Sydfynske Dampskibsselskab A/S (SFDS) hos Jacobs Werf i Haarlem, Holland. En række af SFDS’ færger var i begyndelsen af 1900-tallet gamle og slidte. Det var derfor nødvendigt at foretage en fornyelse af rederiets flåde. I 1906 og 1907 indkøbte man tre nye dampfærger i Holland. Blandt disse var Brockenhuus Schack.

Færgen var opkaldt efter den afgående og meget populære amtmand for Svendborg Amt, Greve Brockenhuus Schack. Den havde plads til 295 passagerer og en tophastighed på 10 knob. Færgen var desuden udstyret med elektrisk lys. Ved siden af den faste sejlads mellem Svendborg og Rudkøbing sejlede færgen også udflugtsture.

Solgt i dec. 1935 til Svendborg Skibsværft. Efter at have udtaget dampmaskinen blev det resterende af skibet videresolgt til reder Herman A. Christensen i Nykøbing
Falster. Denne ombyggede den til motorskib og navngav den Falster. I april 1941 solgtes skibet til A/S Rederiet Nordsøkysten fra Esbjerg og omdøbt til Holmsland.

I de følgende år blev skibet solgt og omdøbt flere gange. I sep. 1943 solgt til A/S Dantransport i København under navnet Pola. I mar. 1945 overtog E. Hinrichsens partsrederi skibet. I de følgende år forblev Hinrichsen som ejer, men skibet skiftede navn. I 1945 døbtes det Kolding, men i forbindelse med et salg til et andet partsrederi i Rudkøbing (med Hinrichsen i spidsen) fik det navnet Svalen.

I 1952 overtog partsrederiet Langelands Paket skibet. Under navnet Langelands Paket sejlede skibet med fragt mellem Langeland og København. I 1956 var det nødvendigt med et større fragtskib og man solgte derfor det gamle skib til skibsfører Viggo Jansen fra Rudkøbing. Jansen navngav skibet Elsa Brigitta. Jansen ønskede at skibet skulle sejle på Guldkysten i Afrika, nærmere bestemt Liberia.

I 1962/63 sank skibet to gange pga. korrosion. I 1967 blev skibet ophugget.

Specifikationer:

Byggeår: 1906.
Byggested: Jacobs Werf, Haarlem, Holland.
Længde: 32,4 m.
Bredde: 6 m.
Dybgang: 2,4 m.
Bruttotonnage: 111 BRT.
Nettotonnage: 45 NRT.
Maskine: 294 HK.

Litteratur:

Ole Mortensøn: Færgerne til Langeland, Rudkøbing, 1985.
Ole Mortensøn: ”Færen går” – 150 års langelandsk færgehistorie, Rudkøbing, 1999.

Gå til toppen