agneteBygget som dampfærge til fart mellem Svendborg, Rudkøbing og Marstal for Sydfynske Dampskibsselskab A/S hos Helsingør Skibsværft. I august 1911 løb skibet af stabelen i Helsingør og blev leveret i november 1911. Det lange fordæk gjorde skibet velegnet til transport af bl.a. hestekøretøjer. Færgen kunne medbringe 320 passagerer og havde
den imponerende tophastighed af 12 knob.

Sydfynskes store succes på ruten mellem Bagenkop og Kiel med færgen Rut i 1911 betød at man i 1912 flyttede Agnete til denne rute. Resultatet blev at Agnete blev hovedfærge, mens Rut blev reserve. Frem til Første Verdenskrig sejlede man med passagerer og ikke mindst fløde fra de langelandske mejerier. Men med krigsudbruddet måtte man opgive sejladsen til Tyskland.

I 1917 og 1918 var færgen oplagt i Svendborg Havn. Herefter sejlede man igen mellem Svendborg, Rudkøbing og Marstal frem til 1926, hvor den afløste Sif på ruten mellem
Nakskov og Spodsbjerg. I 1930 kom Agnete igen tilbage til sin gamle rute til Langeland og Ærø. Ved siden af sejlede man forskellige udflugtsture.

Under krigen lejedes skibet ud til den tyske marine. Den blev brugt til minestrygning og inspektionsopgaver. I 1945 blev skibet fundet i Århus Havn. Efter en omfattende
renovering blev færgen igen indsat som natdamper på ruten mellem Svendborg, Rudkøbing og Marstal. Dette gjorde den frem til 1953, hvor den blev chartret ud. I de næste 12 år sejlede den på en række forskellige ruter. Hovedparten af ruterne var i Øresund. Man sejlede bl.a. Havnegade-Landskrona, Bellevue-Helsingborg, Helsingør-Höganäs og Gilleleje-Mölle. Alle ruterne var lagt an på toldfri handel. Foruden disse ruter sejlede Agnete ligeledes til Flensborg og Rostock.

I 1965 oplagde Sydfynske færgen. Her blev den liggende frem til 1967, hvor man ønskede at skille sig af med den. Da Agnete var det ældste bevarede passagerdampskib i
Danmark blev det forsøgt reddet. Man ønskede at færgen skulle fortsætte som veteranfærge. Projektet mislykkedes og Agnete blev solgt til ophugning i Nakskov i 1968.

Specifikationer:

Byggeår: 1911.
Byggested: Helsingør Skibsværft.
Længde: 35,31 m.
Bredde: 6,28 m.
Dybgang: 2,42 m.
Bruttotonnage: 148 BRT.
Nettotonnage: 57 NRT.
Maskine: 350 HK.

Litteratur:

Ole Mortensøn: Færgerne til Langeland, Rudkøbing, 1985.
Ole Mortensøn: ”Færen går” – 150 års langelandsk færgehistorie, Rudkøbing, 1999.

Gå til toppen