Svendborg lastskib

var en sejlende bombe

thoremilieSkibsfører Torben Matz, 53 år, var glad for sit skib, tørlastskibet Thor Emilie af Svendborg. Dets vedligeholdelse var i top. Han var yderst tilfreds med sin seks mand store besætning, en dansk maskinmester og syv filippinere, som Matz følte var kompetente og fungerede fint sammen.

Skibet, tilhørende Svendborg rederiets T&C A/S, befandt sig den 17. februar 2000, i Middelhavet med kurs mod Sardinien. Vejret var klart og roligt med solskin.

Kl. 10 drak skipper og den 29-årlige maskinmester Siggi Hudecek fra Horsens en stile kop kaffe på broen. Derefter gik mester til maskinrummet, hvor også oliemanden var. Overstyrmanden havde frivagt og sov i sit kammer. Kokken var i kabyssen og de to skibsassistenter på dækket.

Få minutter efter skulle dette idylliske billede af dygtige søfolk og et godt skib på rejse i et solbeskinnet Middelhav ændre sig grufuldt. En skibskatastrofe var indtruffet. Seks søfolk omkom, et skib totalt forlist.

Kun skibsføreren overlevede - på uforklarlig vis.

I februar 2001 udsendte Søfartsstyrelsen en omfattende rapport om ulykken. I denne giver Torben Matz en indgående beskrivelse af, hvad der skete.

Skibsføreren opholdt sig i sit baderum da der skete en meget kraftig eksplosion. Han blev slået over mod baderummets dør og var i nogle sekunder groggy, men mistede ikke bevidstheden. 

Matz var ikke i tvivl om, at der var sket en eksplosion i maskinrummet. Brandalarmen gik i gang.

-Det var straks skibsførerens tanke, at der måtte være omkommet nogen i maskinrummet, og at han måtte derned. Han løb fra baderummet ud gennem salonen, hvor alt lå hulter til bulter, hedder det i rapporten.

Ved trappeskakten så skibsføreren, at der kom grålig røg. Han forsatte ud ad døren ud på båddækket. Han var på styrbords side. Da kom der en vældig sø mod ham.

_Først da var han klar over, at skibet var ved at synke. Thor Emilie sank uden slagside, men måske med et svagt agterligt trim. Kort efter fandt han sig selv liggende i vandet ved siden af redningsflåde-containeren.

Redningsflåden pustedes op ligeved siden af Torben Mats, som kom om bord i den.

Vinden begyndte at friske op. Skibsføreren blødte fra flere sår på kroppen. Det var fra de snitsår, han havde fået under eksplosionen. Efter otte timer i redningsflåden blev Torben Matz ved 20-tiden reddet af fragtskibet Verdi fra Malta, og den 21. februar blev han sat af i Piræus. 

Thor Emilies nødsender var gået i gang. Hen på eftermiddagen var to skibe på positionen, hvor Svendborg skibet sank.

Thor Emilie sejlede fra Dunkirk den 9. februar. Her havde zinkkoncernen   Glencore i Schweiz bestilt Svendborg skibet til sejle en ladning ufarligt zinkstof til Sardinien. Det fremgik i hvert fald af lastens papirer, at ladningen var  lige så harmløs som var der tale om grus.

I virkeligheden bestod Thor Emilies last af zinkskimming. Det blev seks søfolks død og et skibs undergang. Søfartsstyrelsen mente, at eksplosionen i Thor Emilie var så kraftig, at det meste af skibets bund og sider blev blæst ud. Skibet sank på mindre end et minut på 2800 meters dybde. Ladningen zinkskimming havde  udviklet så meget brint, der i forbindelse med luftens ilt har dannet en højeksplosiv atmosfære. Thor Emilie var en sejlende brintbombe.

Glencore nægtede hårdnakket, at der var givet forkerte oplysninger om lasten. Rederiet på sin side erklærede, at det havde sagt nej til lasten, hvis de havde kendt dens rette indhold. Sejlads med zinkskimming krævede særligt indrettede skibe og et sådant var Thor Emilie ikke.

Efter mange tovtrækkerier m.v. kunne Fyns Amts Avis den 13. september 2002 skrive:

“Afskiber løj om døds last.

Ejeren af lasten, der viste sig livsfarlig, zinkkoncernen Glencore, har erkendt, at der ikke blev givet rigtige oplysninger om den ladning, Thor Emilie lastede i Dunkirk i februar 2000”.

Glencore accepterede, at betale Rederiet T&C’s forsikringsselskab de beløb, som var udbetalt efter forliset. Det drejede sig bl.a. om erstatninger til de omkomne søfolks familier og for tabet af skibet.

Der berammet en retssag mellem parterne i London. Den kunne efter Glencores erkendelse aflyses.

Og dermed blev der sat punktum i en af de største tragedier som har ramt Svendborgs søfart 

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2023.

Kilder: Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende, Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed

Gå til toppen