GRØNLANDSHANDLENS LEGENDARISKE HVALFISKEN 

hvalfisken1801 søsattes i Kalmar et fartøj, der i 97 år  stabilt forsynede Grønland med livsfornødenheder  - og i 20 år var med til at uddanne vordende søfolk som øvelsesskib for Svendborg Søfartskole (se denne). Det lå da fastforankret i Svendborg, ca. ud for det sted, hvor nutiden har rejst en ny maritim uddannelsesinstitution ved navn SIMAC.

I 1802 købte Den kongelige Grønlandske Handel briggen, på 260 bruttoregistertons, bygget af solidt egetømmer, for 12.000 rigsdaler. .

Briggen blev døbt Hvalfisken efter et grønlandsk fantasidyr.

INGEN SKØNHED

Forstander Henning Thalund (se denne), Svendborg Søfartsskole, har skrevet flere artikler om Hvalfisken. I en af dem beskriver han fartøjet: “Synsmæssigt var Hvalfisken ikke noget let og elegant skib. Det havde et bredt skrog med en plump, rund stævn og en flad agterende”.

Var  skibet ikke nogen skønhed, så var det velsejlende, manøvredygtigt og det tog selv i den værste storm ikke vand ind over sig.

Hvalfisken foretog 84 rejser mellem Danmark og Grønland. Den hurtigste rejse til Jakobshavn var i 1887. Den varede 84 dage. Den længste var året efter, da det tog 227 dage at sejle fra København til Godhavn. Rejsen var præget af dårligt vejr og store ismængder. 

DRAMATISK HJEMREJSE

Under englandskrigene 1808-11 var sejladsen på Grønland indstillet. Henning Thalund har beskrevet, at den sidste hjemrejse fra Grønland i 1807 blev dramatisk:

“I Kattegat forsøgte engelske krigsskibe at kapre Hvalfisken, men da kom dens gode manaøvreevner til deres ret. Gang på gang lykkedes det at smutte fra de forfølgende engelske krigsskibe, og til sidste nåede Hvalfisken velbeholdent til Helsingør, hvor Kronborgs kanoner kunne beskytte den”.

Tre gange måtte Hvalfisken overvintre i Grønland. Første gang var i 1812, da skibet først kom fra København i november. I juledagene lå det i vindstille i Davidsstrædet. Nogle grønlændere kom forbi i kajakker, og de hjalp Hvalfisken ind til Kronprinsens Ejland, hvor det blev vinteren over. I 1839 overvintrede skibet i Julianehåb og i 1896 ved Sukkertoppen.

TOG INGEN SKADE

skibet hvalfiskenHenning Thalund har noteret, at Hvalfisken klarede de mange års sejlads i det barske stormfyldte hav uden at tage skader, der var værd at tale om.

Skibet deltog i flere gange i redningsaktioner. I 1882 lå Hvalfisken i Upernavik og var klar til hjemrejse. Pludselig dukkede 60 engelske hvalfangere op. Deres skib, Riby, var skruet ned af isen, og de bad om de kunne komme med Hvalfisken til Europa. For at have plads til de mange mænd, måtte skibet losse en del af lasten igen.

 Da man var nået i nærheden af den norske kyst, så man, at det engelske skib, Jasper, var ved at synke. Det lykkedes at få reddet besætningen på syv mand over på Hvalfisken. 

VARTEGN FOR SVENDBORG

I 1865 overvejede Den kongelige Grønlandske Handel om Hvalfisken skulle erstattes af et nyt og mere tidssvarende  fartøj. Det blev opgivet og i stedet for fik det veltjente skib en hovedreparation, hvilket betød 34 år mere i fart på Grønland.

I 1899 var det slut. Efter 97 års sejlads i et vanskeligt farvand blev Hvalfisken for sidste gang fortøjet i Trangraven ved den grønlandske handels pakhuse i  København. I en tid blev den gamle brig brugt til uddannelse for vordende søfolk. I 1905 blev Hvalfisken klubhus (skib) for Københavns Amatør Sejlklub og lå i sejlersæsonen ved Langelinie og om vinteren i Nyhavn. 

I 1915 blev den gamle skude bugseret til Svendborg Havn. Svendborg Sømandshøjskole, nu Svendborg Søfartskole, havde erhvervet til Hvalfisken  og de følgende 21 år var hun øvelsesskib for skolens elver, der gik på verdens ældste skole for uddannelse af mening mandskab . Skibet blev også et vartegn for søfartsbyen Svendborg.

DYNAMIT SATTE PUNKTUM

I 1936 var Hvalfisken nedslidt, og skolen havde ikke råd til en istandsættelse. Det endte med,  at det blev solgt til et entreprenørfirma, der fik slæbt den gamle kæmpe til Fredericia. Her fungerede den som pram under et havnebyggeri. Senere blev prammen benyttet under bygningen af Aggersundbroen i Limfjorden. 

Da det var overstået satte en gang dynamit punktum for Hvalfisken. Det skete 147 år efter hun var sat i søen i Kalmar. 

Henning Thailand har gjort opmærksom på, at Hvalfisken næst efter fregatten Jylland var de ældste danske skib.

ALLE SPOR IKKE SLETTET

gallionsfigurAlle spor af den legendarisk Hvalfisken er ikke slettet. På J. Ring Andersens Træskibsværft står dens galionsfigur, som værftet nåede at bolte af, inden hun blev slæbt væk. 

Figuren blev tilvirket af billedhugger H.J. Møen, der var ansat på flådens værft på Holmen i København. Senere blev der fremstillet en kopi, som står på Svendborg Søfartsskole.

I 2003 blev byen begavet med en skulptur af Hvalfisken, udført af den tjekkiske billedhugger Frantisek Balak. Det var en gave fra Albanifonden i anledning af 750 års købstadsjubilæet. Den kan beskues på Havnepladsen.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2024. 

Gå til toppen