hjortoeI sommeren 2004 overdrog boet efter postfører Jørgen Greve Rasmussen post- og passagerbåden "Hjortø" til Svendborg Museum.

Ved overdragelsen forpligtede museet sig til at sikre bevaringen af fartøjet i original tilstand, sejlklar og med hjemsted i Svendborg.

For at underbygge overdragelsesklausulen søgte museet Kulturministeriets Skibsbevaringsfond om at få fartøjet erklæret bevaringsværdigt. Skibsbevaringsfonden vurderede, at fartøjet var af en sådan karakter, at det måtte betragtes som et varigt kulturminde, hvis kulturhistoriske værdi ikke måtte forringes eller gå tabt. Fonden erklærede derfor "Hjortø" for et bevaringsværdigt fartøj.

"Hjortø" er samtidig optaget i Træskibs Sammenslutningens fartøjsoversigt, hvilket er med til en yderligere sikring af bevarelsen af "Hjortø" som et ældre brugsfartøj.

Ved overtagelsen lagde museet vægt på, at dette sejlende kulturhistorie på Svendborg Sund, som "Hjortø" jo er, skulle være en sag med bred folkelig opbakning. Det er det også blevet. Driften af fartøjet er lagt i hænderne på en bevaringsforening, som i dag tæller 120 medlemmer. 15 af medlemmerne udgør et bådelaug med ansvar for vedligeholdelse af og sejlads med fartøjet.

Man kan læse mere om "Hjortø" i bogen Den sejlede jo bare... skrevet af Kjeld Søberg. Bogen udkom i 2007.

Gå til toppen