vikingDet smukke skib blev bygget i 1897 af skibsbygmester N. F. Hansen i Odense, og var i tjeneste som toldkrydsjagt indtil 1904. Den skullle være med til at bekæmpe smugleriet på kysterne. Desuden skulle den holde udenlandske fiskere væk fra dansk farvand, og endelig skulle den indgive vejrobservationer til Meteorologisk Institut og assistere Redningsvæsenet.

Den oprindelige aptering omfattede et lukaf forude til to sømænd, kabys med komfur, salon og kamre til krydstoldassistenten og krydsbetjenten. Armeringen var en broncefalkonet.

Siden blev [i]Viking[/i] apteret som lystfartøj, og i 1979 blev båden testamenteret til museet af Marie Petersen, Svendborg Dampmølle, der havde ejet skibet i 62 år. I alle de år som Mølle-Marie ejede skibet, blev den kendt i hele Norden takket være den fantastiske vedligeholdelse. Der var en fast mand på skibet året rundt, og hele vinteren var den på land hos Walsteds Bådeværft på Thurø.

Den to meter lange rorpind har atter erstattet rattet - og i 1981 blev hovedkompasset reetableret på ruffet. Stenballasten er udskiftet med ca. 5 tons jern samt med større vægt i kølen.

Vikings fjernkending i 2001

Spidsgattet jagt med pælemast og horisontalt bovspryd. Skroget er sort. Lakeret lønning og svineryg. Lave hvide halvruf med lakeret ruftag. Sejlføringen er hvid: gaffelstorsejl, topsejl, fok og klyver.

* Bruttotonnage: 19,57 tons
* Længde: 45 fod
* Bredde: 14 fod
* Dybgang: 7`12 fod

I sommerhalvåret er [i]Viking[/i] fortøjet ved Maritimt Center Danmarks træskibsbro ved Det Gule Pakhus i Svendborg. [i]Viking[/i] vedligeholdes af et bådelaug, som sejler repræsentative sejladser for museet og Svendborg Kommune. Der er altså ikke et hårdt dagligt slid på [i]Viking[/i] ud over hvad vind og vejr kan nedbryde.

www.viking-svendborg.dk

Kilder

Henrik M. Jansen: Tidligere krydstoldjagt nr. XVI "VIKING" [i]af Svendborg[/i], 1997. Udgivet af Svendborg Museum.

Gå til toppen