Thurøbund Yachtværft:

Thurø Yachtværft er et af de gamle Thurø-værfter tilbage fra øen storhedstid. Lars Kaas Hansen benævnes bådebygger i perioden 1862-1879. Jørgen Ring-Andersen lejer værftet 1880-81, hvorefter det overtages af hans søstersøn Niels Peter Petersen, der bygger mange skibe frem til ca.1910.

Hans to sønner, Asger G. og Rasmus Peter Petersen, viderefører værftet under navnet: Brd. Petersens værft. Asger G. Petersen dør tidligt, men værftet bevares af Rasmus Peter Petersen indtil sidst i 1950'erne, hvor det sælges til Svend Larsen.

Han overdrager værftet til sønnen Cai Larsen, der ejer værftet i dag.

Kilder:

Flere historier fra Thurø, 1996, s. 53-56

Hansen, Bernhard: Thurø for og nu, 1960, s. 92-95

Møller Nielsen, Erik: Svendborg søfarts historie siden 1253, 2003

Links:

Værftets egen www.yachtvaerft.dk hjemmeside har et afsnit om deres historie og indeholder mange billeder fra værftet.

A. Walsteds Bådeværft A/S:

Walsteds værft ligger ved Gambøt på Thurø, hvor skonnertværftet Saugskær har ligget. Værftet er startet officielt d. 1. november 1949 af Aage Walsted. Det er det eneste værft i Svendborg, der laver nybygninger og der bygges udelukkende lystfartøjer. I 1956 genopbyggedes værftet efter en alvorlig brand i 1954. Værftet er kendt over hele verden for sit kvalitetsbyggeri.

I 1975 blev den første glasfiberbåd bygget på værftet. I 1990 bliver værftet et familieaktieselskab med Thorvald Walsted som direktør. Aage Walsted er i dag bestyrelsesformand i selskabet. I dag bygges mellem et og fire nye skibe om året udover reparationsarbejder.

Kilder:

Mortensøn, Ole: Folk og fartøjer fra Sydfyn og øerne

Aarre, Bent: Bådebyggeri i verdensklasse, 1999

Artikler:

Her mødes de syv verdenshave, Berlingske Tidende 17. oktober 1998

Legetøj for millioner, Fyns Stiftstidende 1. oktober 2000

Portræt af Aage Walsted og hans bådeværft, Bådnyt nr. 3, 1983

Svendborgpris til verdenskendt firma, Fyns Amts Avis 26. marts 1998

Links om emnet:

www.walsted.dk/]Walsteds Baadeværfter værftets egen hjemmeside med historie og deres produkter.

Svendborg Skibsværft A/S:

En af Ring-Andersens sønner Jens Fisker-Andersen fik uddannelse indenfor jernskibsbygning og i 1907 oprettedes Ring-Andersens Staalskibsvæft som familieselskab med Jens Fisker-Andersen som leder. Virksomheden havde fælles kapital og administration med J. Ring-Andersens Skibsværft. De bygger indtil 1916, hvor de overdrager værftet til Aktieselskabet Svendborg Skibsværft og Maskinbyggeri.

Værftet må lukke i 1925 som følge af økonomiske vanskeligheder. Ved hjælp af lokal indsats etableres et nydannet aktieselskab 1. november 1926 med navnet A/S Svendborg Skibsværft af 1926. Værftet foretager både nybygninger og reparationer. I 1968 overtager A. P. Møller aktiemajoriteten efter en økonomisk krise

I 1971 sælger A.P. Møller sin aktiepost videre til A/S Karl Nielsen (senere Calkas A/S), som overtager værftet, der udskiller værftet i et datterselskab ved navn Svendborg Værft A/S

Der er rigtig gang i byggeriet af skibe. I slutningen af 1980erne er næsten 800 mand beskæftiget på værftet. I 1991 kommer sagen om overbelåning af skibene og Bagmandspolitiet bliver inddraget.
Værftet direktør Per Glente bliver dømt for bedrageri sammen med skibsreder Niels Riis Christensen overfor Danmarks Skibskreditfond. Calkas A/S sælger i foråret 1996 værftet til SV-Holding A/S og Per Glente bliver sagt op Året efter, d. 20. januar 1997, indgives konkursbegæring som følge af den generelle krise i værftsindustrien og værftet er under konkurs indtil august 1997. Her køber Århus Flydedok A/S værftet, der nu drives videre som reparationsværft med ca. 100 mand ansat.

Århus Flydedok A/S får økonomiske problemer i 1998 og river værftet med sig. 1. marts 1999 erklæres værftet igen konkurs. Igen rekonstrueres værftet under kurator Arne Knudsen ca. 1. juni 1999 og genopstår som Repair Yard Svendborg A/S, men lukker så endeligt i 2001.

Derefter overtog Vestas en del af området til produktion af vindmøller, men denne produktion er nu også indstillet. Investeringsselskabet Trio Port har nu overtaget bygningerne, og der er håb om, at det store område midt i Svendborgsund nu vil blive anvendt til kulturelle og rekreative formål.

Litteratur om emnet:

Aktieselskabet Svendborg Skibsværft: 1926 - 1. november - 1951, 1951

Svendborg Skibsværft: Aktieselskabet Svendborg Skibsværft, 1976(Bogen indeholder bl.a. en grundtegning over værftet på Frederiksøen og hovedorganisationsplan.)

Møller Nielsen, Erik: Svendborg søfarts historie siden 1253, 2003

Svendborg - en by ved verdenshavet tilrettelæggelse Ebbe Larsen, 2003 (Video/DVD udgivet af Svendborg Bibliotek. Indeholder indslag omkring værftets lukning)

Artikler:

90 år på en ø - om A/S Svendborg Værft af Erik Møller Nielsen, Årbog For Svendborg & Omegns Museum 1997, side 98-145. (Der er detaljerede tegninger af bygninger i artiklen og en oversigt over skibe bygget 1907-1997.)

Skibe ladet med lån af Henrik Dørge, Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 28. februar 1993

Svendborg før lukketid af Niels Højland m.fl., Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 7. januar 1996

Gå til toppen