Ring Andersen 5Siden 1867 har J. Ring-Andersens Træskibsværft holdt til på en mindre bid af Frederiksøen i Svendborg Havn.

Fra da af og til 1975 blev der sat 200 træskibe i søen. Det første var skonnertbriggen ”Kodan” – og det sidste fiskekutteren ”Inge-Lise”. Fra slutningen af 1950érne var det et overstået kapitel at bygge større fragtskibe af træ, men det lille værft forstod at omstille sig. I en periode stod værftet for at vedligeholde de mange fyrskibe, som ledte de søfarende på ret kurs rundt i de danske farvande.

Ring Andersen 4Fyrskibene blev inddraget i 1980. Inden da var en række ildsjæle blevet tændt for at holde nogle af de tilbageværende træsejlskibe flot flydende. De fik og får stor hjælp og håndværksmæssig ekspertice i at renovere og vedligeholde disse skibe, der en del af kulturarven.

J. Ring-Andersens Træskibsværft er berømt i vide sejlerkredse for dets første klasses arbejde og for den forbilledlige udførelse. Har det knebet med betalingen har værftet altid været til at tale med. Og der er folk, som hævder, at værftet har reddet flere skibe end Skibsbevaringsfonden.

Ring Andersen 3Det var en ung mand fra Thurø, Jørgen Ring-Andersen, der grundlagde det værft, som fortsat er i familiens eje. Jørgen Ring-Andersen kom i lære hos en skibsbygmester i Saugskær ved Thurøsund. Han drog til Aberdeen og fik lært den nyeste teknik i indenfor skibsbygning.

Fra 1867 til Jørgen Ring-Andersens død i 1901 var der søsat 71 større fragtsejlskibe.

Som 22-årig overtog sønnen, Johannes Ring-Andersen, værftet, som han drev til sin død i 1964. Tredje generation, Jørgen Ring-Andersen (1914-2003), førte værftet videre. I 1987 overdrog han styringen til den nuværende skibsbygmester Peter Ring-Andersen. Han har i dag sine to børn, Louise Skov og Jesper Ring-Andersen , optaget i virksomheden.

Ring Andersen 2Værftet råder i dag over en flydedok, så mindre stålskibe også kan komme under behandling.

Ved begyndelsen af 1900-tallet var der 29 værfter i og omkring Svendborg. Kun J. Ring-Andersens Træskibsværft overlevede.

Kilder

”J. Ring-Andersens Skibsværft, Træbyggeri i Svendborg siden 1867” af Herbert Karting og Thorsten Tietjen.

Ring Andersen 1Arkiler i Svendborg Avis/Fyns Amts Avis.

Møller Nielsen, Erik: Svendborg søfarts historie siden 1253

Olsen, Johannes: [Den sydfynske sejlskibsfarts historie, 1932 (Indeholder en oversigt over skibe bygget af Ring Andersens værft i perioden 1862-1931)

Svendborg - en by ved verdenshavet / tilrettelæggelse Ebbe Larsen
(Video/DVD udgivet af Svendborg Bibliotek, 2003. Indeholder klip fra J. Ring Andersens skibsværft.)

Ring-Andersen, Johannes: [i]Skibsbygmester Jørgen Ring Andersen og hustru Jensine Marie f. Fisker samt deres slægt[/i], Svendborg, 1946

Artikler:

Skibstømrer på Ring Andersens Værft 1941-1951 - et efterspil til sejlskibstiden/ Kaj Nykjær Jensen, Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1999, side 80-99

Metalhæder til træskibsbygger.] I: Fyns Amts Avis, d. 7. august 1995 (Tildeling af Den Gyldne Nagle til Ring-Andersens Træskibsværft)

Gå til toppen